ทำไมเราต้องระวังลูกรักให้ปลอดภัยจาก COVID-19

สถานการณ์ตอนนี้ไวรัส COVID-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ครอบครัวที่มีเด็กยิ่งมีความกังวลโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่โดยส่วนใหญ่เด็กมักได้รับเชื้อมาจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดจากเพื่อนที่โรงเรียน หลีกเลี่ยงการพาไปข้างนอก สาธารณะ สถานที่ที่มีคนเยอะโดยไม่จำเป็น 

สิ่งที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรต้องรักษาสุขอนามัยของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่เอาเชื้อมาติดเด็กๆ เพื่อป้องกันให้ห่างไกลจากไวรัส COVID-19  คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

เมื่อต้องออกไปข้างนอก

 1.  วางแผนก่อนออกจากบ้าน
 2. วัดอุณหภูมิกายก่อนออกจากบ้าน
 3. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง
 4. พกเจลล้างมือ/สเปรย์แอลกอฮอล์
 5. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก หรือใบหน้า
 6. สวมชุดคลุม หากผมยาวควรใส่หมวก
 7. รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร
 8. หากไปซื้อของเลือกเวลาและสถานที่ที่คนไปน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์
 9. รีบไปรีบกลับ

เมื่อกลับมาถึงบ้าน

 1.  ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค ภายในรถด้วยแอลกอฮอล์
 2. ถอดรองเท้านอกบ้านไม่ใส่เข้าบ้านโดยเด็ดขาด
 3. หากสวมชุดคลุม แขวนไว้นอกบ้าน
 4. ทิ้งหน้ากากอนามัยในถังที่ปิดมิดชิดนอกบ้าน
 5. หากมีหน้ากากผ้าที่ต้องการทำความสะอาดแล้วใช้ซ้ำให้เก็บไว้นอกบ้าน
 6. ล้างมือด้วยสบู่/เจลก่อนเปิดประตูบ้าน
 7. ไม่นั่งเก้าอี้หรือโซฟาในบ้านก่อนอาบน้ำ
 8. ทำความสะอาดกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา กุญแจ ด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์
 9. ถอดเสื้อผ้าแยกจากเสื้อผ้าที่ใส่ในบ้านเพื่อแยกซัก
 10. อาบน้ำสระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่

คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอให้ห่างไกลไวรัส COVID-19  ให้ความรู้ความเข้าใจกับโรคนี้แก่เด็ก  เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์และการปฏิบัติตัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับเด็กๆได้

Comments

คอมเม้นกันหน่อย