นวดคลายเส้น

การนวดนั้น เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนเราชาวไทยมาแต่ช้านาน เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราถ่ายทอดมาให้

คลึงหน้า

วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ใช้ผ้าโพกผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า ผู้นวตวางนิ้ว 3 นิ้วคือนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย ไว้ที่กลางหน้าผาก แล้วคลึงจากหน้าผากผ่านขมับ หางตา จนมาถึงที่หน้าใบหูข้างแก้ม โดยขณะคลึงให้หมุนนิ้วเป็นก้นหอย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ กระชับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวพรรณสดใส

* การนวด เริ่มให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน รองศีรษะไว้ ใช้ผ้าโพกผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า ผู้นวดใช้มือทั้งสองข้าง

จับที่แก้ม แล้วลูบจากคางขึ้นมาจนถึงบริเวณแก้ม จากนั้นเปลี่ยน

ทิศทางโดยลูบจากข้างจมูกออกไปทางใบหู สลับไปมาจนครบ

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

8 ประโยชน์

กระชับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวพรรณสดใส

คลึงรอบดวงตา

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ใช้ผ้าโพกผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า หลับตา ผู้นวดใช้นิ้วกลางของมือซ้ายแตะที่หนังตา แล้วจึงเบาๆ ออกแรงเพียงเล็กน้อยโดยหมุนนิ้วเป็นก้นหอย คลึงจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำอีกข้าง

อ่านวนครั้ง : 8 ครั้ง

• ประโยชน์

กระชับกล้ามเนื้อตา หนังตา บริเวณดวงตาได้ดี ดวงตาสดใส

คลึงขอบตาล่าง

วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ไอ้ม้าโพราะผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า หลับตา ผู้นวดใช้นิ้วกลางของมือชวาแตะที่ขอบตาล่าง แล้วคลึงเบาๆ ออกแรงเพียงเล็กน้อย โดยหมุนนิ้วเป็นก้นหอย คลึงจนมาถึงหางตา คลึงจนครบ

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

• ประโยชน์

กระชับกล้ามเนื้อตา หนังตา โลหิตไหลเวียนบริเวณดวงตาได้ดี ดวงตาสดใส

ท่าที่ 6

คลึงขอบตาบน

• วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ใช้ผ้าโพกผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า หลับตา ผู้นวดใช้นิ้วกลางของมือขวาแตะที่ขอบตาบนและหนังตาแล้วคลึงเบาๆ ออกแรงเพียงเล็กน้อย โดยหมุนนิ้วเป็นก้นหอย คลึงจนมาถึงหางตา คลึงซ้ำจนครบ แล้วเปลี่ยนมาทำอีกข้าง

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

• ประโยชน์

กระชับกล้ามเนื้อตา หนังตา โลหิตไหลเวียนบริเวณดวงตาได้ดี ดวงตาสดใส นวดแก้ปวดศรีษะ

กดขมับ

วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ใช้ผ้าโพกผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า หลับตา ผู้นวดใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางไว้ที่หัวคิ้วทั้ง 2 ข้าง สันมือขวาแนบขมับ เริ่มกดจากหัวคิ้วไล่ไปทางขมับ โดยกดแรงลงที่นิ้วชี้และนิ้วกลาง ส่วนนิ้วอื่นใช้ประคองศีรษะไม่ให้เคลื่อนไหว

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดศีรษะและลูกตา.

บีบต้นคอ

• วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวด ยืนอยู่ด้านหลังของ ผู้ถูกนวด ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่หัวไหล่ซ้ายของผู้ถูกนวด แล้วใช้มือขวาวางที่ท้ายทอย มีบกล้ามเนื้อที่ท้ายทอยไล่ลงมาจนถึงต้นคอ โดยกดน้ำหนักลงทุกนิ้ว

จำนวนครั้ง : 4 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดศีรษะ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการตกหมอน

กตท้ายทอย

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวด ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ขมับทั้ง 2 ข้างของผู้ถูกนวด โดยอ้อมมือไปทางด้านหน้า ใช้นิ้วหัวแม่มือขวาและนิ้วชี้ทำเป็นรูปตัว V วี แล้วกดตรงที่รอยปุ่มตรงกลางระหว่างท้ายทอยกับกระดูกคอชิ้นที่ 1 ออกแรง โดยกดน้ำหนักลงที่นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

จำนวนครั้ง: 4 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที

ประโยชน์ ลดอาการปวดศีรษะและปวดต้นคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการตกหมอน

สับต้นคอ

วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดอยู่ใต้ลำตัวช่วงท้อง ผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างวางไว้ที่ต้นคอ ให้มือทั้งสอง ตั้งขึ้น นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน สันมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวด สับมือที่ละข้างจากต้นคอมาจนถึงท้ายทอย โดยขวางแนวกระดูกสันหลัง

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการตกหมอน

ท่าที่ 4

ดูบหนักๆ ที่คอ

• วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนคว่าราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนแบนวางสอดอยู่ใต้ลำตัวช่วงท้อง ผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างวางไว้ที่ท้ายทอยแล้วลูบจากท้ายทอยลงมาที่ด้านข้างของลำคอ ให้มาสิ้นสุดที่หัวไหล่

โดยกดน้ำหนักลงที่มือทั้ง 2 ข้าง

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

ประโยชน์

ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกที่คอ และหัวไหล่

ท่าที่ 2

กดต้นตอ

วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวด นวดใช้มือทั้ง 2 จับที่คอของผู้ถูกนวด โดยนิ้วหัวแม่มือกาตที่กล้ามเนื้อข้างๆ แนวกระดูกสันหลังให้ตำจากต้นคอลงมาประมาณ

นิ้ว ส่วนนิ้วมือที่เหลือจับไว้ที่ไหล่ทั้งสอง ออกแรงโดยกดน้ำหนัก

ลงที่นิ้วหัวแม่มือ

ผ่านวนครั้ง : 4 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที

• ประโยชน์

แก้อาการขัดยอกจากการตกหมอน ลดอาการปวดไหล่ และปวดต้นคอ

ท่า 9 กดที่คอ

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวด ผู้นวดทำมือเป็นรูปตัว C (ซี) โิดยให้หลังมือและเนินมือ

ด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวด อีกมือหนึ่งของผู้นวดจับไหล่ของผู้

ถูกนวดไว้ กลิ้งและคลึงมือรูปตัว C ไปตรงที่ต้นคอและไล่มาจนถึง

ช่วงไหล ออกแรงโดยการเกร็งข้อมือที่ใช้นวด

จํานวนชั้น : 8 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ และน่า

ท่าที่ 3 บนไหล่

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้

ถูกนวด วางมือทั้ง 2 ข้างลงที่ต้นคอของผู้ถูกนวด บีบกล้ามเนื้อที่

ต้นคอไล่ลงมาที่บ่าจนมาถึงไหล่ โดยกดน้ำหนักลงทุกนิ้ว

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์

ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไหล่ และคอ ลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการตกหมอน

ท่าที่ 11 บีบยกแขนส่วนบนวิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้เหยียดแขนตรงผู้นวดวางมือไว้บนบริเวณใกล้หัวไหล่ขวาของผู้ถูกนวดบีบและยกกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ไล่ลงมาจนถึงข้อศอกโดยกดน้ำหนักลงทุกนิ้วแล้วเริ่มบีบไล่ลงมาใหม่อีกทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้ายจำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่าที่ 12 คลึงแขน•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้เหยียดแขนตรงผู้นวดใช้มือจับที่แขนขวาของผู้ถูกนวดโดยมือขวาจับที่กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้ามือซ้ายจับที่ต้นแขนด้านหลังคลึงไล่ลงมาจนถึงข้อศอกมือขวาไล่ลงมาที่กล้ามเนื้อด้านในข้อศอกคลึงไล่ลงมาจนมือซ้ายอยู่บนฝ่ามือมือขวาอยู่บนหลังมือแล้วลูบกลับขึ้นไปจนถึงรักแร้คลึงลงมาจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้ายจำนวนครั้ง: 5 ครั้ง-ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไหล่และตลอดทั้งแขน

ท่าที่ 13 ลูบหนักที่แขน•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้เหยียดแขนตรงผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างลงบนต้นแขนขวาของผู้ถูกนวดโดยกางมือออกเป็นรูปตัว V (2) ให้มือทั้ง 2 ข้างโอบรอบต้นแขนลูบจากต้นแขนไล่ลงมาจนถึงปลายนิ้วออกแรงลูบเบา ๆ แล้วค่อยเพิ่มแรงกดมากขึ้นเมื่อลูบถึงปลายนิ้วแล้วจึงเริ่มต้นที่ต้นแขนอีกรอบทำจนครบแล้วให้เปลี่ยนมาทำที่แขนซ้ายจำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังและแขน

ท่าที่ 14 ดึงแขน•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวดผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ไหล่ซ้ายของผู้ถูกนวดมือขวาจับแขนซ้ายของผู้ถูกนวดมาวางไว้บนไหล่ขวาดึงแขนของผู้ถูกนวดมาทางด้านหลังออกแรงดึงเบา ๆ แล้วค่อยเพิ่มแรงดึงมากขึ้นดึงซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาถึงที่แขนขวาจำนวนครั้ง: 5 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อไหล่

ท่าที่ 15 ตลึงแขนส่วนล่างองผู้ใจ 10 วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ปล่อยแขนตามสบายผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ข้อมือขวาของผู้ถูกนวดใช้มือขวาจับที่กล้ามเนื้อด้านนอกของข้อศอกโดยทำมือเป็นรูปตัว C (ซี) ให้หลังมือและเนินมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวดกลิ้งมือรูปตัว C จากข้อศอกถึงข้อมือออกแรงกดโดยการเกร็งข้อมือที่ใช้นวดทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้ายจใจจำนวนครั้ง: 6 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนล่าง

 ท่าที่ 16 บิตแขนส่วนบนวิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ปล่อยแขนตามสบายผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่ต้นแขนขวาของผู้ถูกนวดโดยใช้หัวแม่มือทั้ง 2 กดลงที่ท้องแขนด้านในอีก 4 นิ้วที่เหลือจับแขนด้านนอกให้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 อยู่ชิดกันบิดนิ้วหัวแม่มือซ้ายลงโดยที่นิ้วหัวแม่มือขวาบิดขึ้นสลับกันไปไล่ตั้งแต่ต้นแขนจนถึงข้อศอกทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้ายจำนวนครั้ง: 6 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน .sho;fหนัก ๆ และคลึงนิ้วมือ

ท่าที่ 17 วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้คว่ำฝ่ามือลงผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่นิ้วก้อยของผู้ถูกนวดแล้วใช้มือขวาจับนิ้วหัวแม่มือของผู้ถูกนวดขึ้นลูบจากโคนนิ้วจนถึงปลายนิ้วขณะลูบให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวดคลึงที่นิ้วของผู้ถูกนวดสูบและคลึงจนครบทุกนิ้วส่วนนิ้วนางและนิ้วก้อยให้ใช้มือซ้ายลูบและคลึงทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่มือซ้ายจำนวนครั้ง: นิ้วละ 6 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมือลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อนิ้วมือ

ท่าที่ 18 กดมือวิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของผู้ถูกนวดผู้นวดใช้มือซ้ายจับข้อมือขวาของผู้ถูกนวดนิ้วหัวแม่มือขวาจับที่จุดกึ่งกลางระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ที่เป็นง่ามมือกดแรงลงที่นิ้วหัวแม่มือเริ่มจากกดเบา ๆ ก่อนแล้วจึงค่อยเพิ่มแรงกดกดซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่มือซ้ายจำนวนครั้ง: 8 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยแขนข้อศอกและไหล่โลหิตไหลเวียนบริเวณแขนได้ดี

ท่าที่ 18 กดข้อมือ•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของผู้ถูกนวดผู้นวดใช้มือขวาจับมือขวาของผู้ถูกนวดใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายวางที่ปลายแขนห่างจากข้อมือด้านบนประมาณ 2 ซม. กดลงที่จุดกึ่งกลางเริ่มจากกดเบา ๆ ก่อนแล้วจึงค่อยเพิ่มแรงกดกดซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้ายจำนวนครั้ง: 8 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยข้อศอกและไหล่โลหิตไหลเวียนบริเวณแขนได้ดี

ท่าที่ 20 ลูบหนัก ๆ และคลึงมือวิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ควฝ่ามือลงผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวาลูบไล่ลงมาตามร่องกระดูกมือขวาที่อยู่ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางและนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของผู้ถูกนวดโดยลูบจากฝ่ามือลงไปถึงข้อมือออกแรงกดแล้วคลึงกลับขึ้นมาถึงโคนนิ้วลูบลงไปแล้วคลึงขึ้นมาใหม่แล้วเปลี่ยนไปนวดที่รองกระดูกแนวถัดไปที่อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วเปลี่ยนมาทำที่มือซ้าย

จำนวนครั้ง 5 ครั้ง ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมือ และลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อนิ้วมือ

ท่าที่ 20 คลึงมือวิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ควฝ่ามือลงผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวาลูบไล่ลงมาตามร่องกระดูกมือขวาที่อยู่ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางและนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของผู้ถูกนวดโดยลูบจากฝ่ามือลงไปถึงข้อมือออกแรงกดแล้วคลึงกลับขึ้นมาถึงโคนนิ้วลูบลงไปแล้วคลึงขึ้นมาใหม่แล้วเปลี่ยนไปนวดที่รองกระดูกแนวถัดไปที่อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วเปลี่ยนมาทำที่มือซ้าย

ท่าที่ 22 คถึงมือ วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหชื่อที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้หงายฝ่ามือขึ้นผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวาลูบไล่ลงมาตามร่องกระดูกมือขวาที่อยู่ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางและนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของผู้ถูกนวดลูบลงมาจนถึงข้อมือออกแรงกดแล้วหมุนนิ้วเป็นก้นหอยคลึงขึ้นมาจนถึงโคนนิ้วลูบลงไปแล้วคลึงขึ้นมาใหม่แล้วเปลี่ยนไปนวดที่ร่องกระดูกแนวถัดไปที่อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางและนิ้วกลางกับนิ้วนางลูบและคลึงลักษณะเดียวกันทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่มือซ้าย

จำนวนครั้ง 5 ครั้ง

ประโยชน์ คือ ลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ และรวมถึงลดอาการเคล็ดคัดยอกข้อนิ้วมือ

ท่าที่ 23 คลึงข้อมือ. วินวตให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ปล่อยแขนตามสบายผู้นวดใช้มือทั้ง สอง จับที่ข้อมือขวาโดยวางนิ้วหัวแม่มือไว้ที่ข้อมือด้านบนใช้นิ้วหัวแม่มือคลึงเป็นวงกลมในร่องข้อต่อระหว่างปลายกระดูกแขนรอบข้อมือและกระดูกมือทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่ข้อมือซ้าย•จำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อมือลดอาการเคล็ดขัดยอกจากข้อมือแพลง

ท่าที่ 1 ลูบหลังโดยใช้เนินฝ่ามือวิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนคว่ำราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนแบนวางสอดอยู่ใต้ลำตัวช่วงท้องผู้นวดใช้เนินฝ่ามือวางลงบนสะบักออกแรงกดแล้วลูบออกจากส่วนกลางของหลังกดลูบออกและเคลื่อนมือลงไปตั้งแต่สะบักจนถึงเอว•จำนวนครั้ง: 5 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังช่วยยืดกล้ามเนื้อและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง

ท่าที่ 2 คลึงหลังวิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนคว่าราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนแบนวางสอดอยู่ใต้ลำตัวช่วงท้องผู้นวดวางปลายนิ้วทั้ง ห้า ไว้ที่ท้ายทอยใช้ปลายนิ้วคลึงจากท้ายทอยลงมาตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงก้นกบแล้วใช้มือลูบย้อนขึ้นไปจนถึงท้ายทอยแล้วคลึงลงมาใหม่. นจำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและหลังลดอาการเคล็ดขัดยอกจากการตกหมอน

ท่าที่ 3 กล้ามเนื้อหลัง . วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนคว่าราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนแบนวางเจอดอยู่ใต้ลำตัวช่วงท้องผู้นวดวางนิ้วทั้ง สี่ ให้อยู่ที่เอวด้านขวาใกล้กระดูกสันหลังบีบกล้ามเนื้อบริเวณเอวโดยใช้นิ้วหัวแม่มือบีบเข้าหานิ้วทั้ง สี่ บีบกล้ามเนื้อจากเอวมาจนถึงท้ายทอยตามแนวกระดูกสันหลังแล้วย้ายไปบีบเอวที่ด้านซ้ายบีบมาจนถึงท้ายทอยเหมือนกัน•จำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ สอง ข้างของกระดูกสันหลังช่วยยืดกล้ามเนื้อและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง

สับหลังและท้ายทอย

ท่าที่ 4 วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนคราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนแบนวางสอดอยู่ใต้ลำตัวช่วงท้องผู้นวดใช้มือทั้ง สองข้างวางไว้ที่ท้ายทอยให้มือทั้ง สอง ตั้งขึ้นนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบนสันมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวดสับมือทั้ง สอง ข้างจากท้ายทอยลงมาที่ไหล่แล้วย้อนมาที่กลางหลังสับลงมาตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงก้นกบจำนวนครั้ง: 10 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลัง

ท่าที่ 15

คลังแขนส่วนล่าง

• วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ปล่อยแขนตามสบาย ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ข้อมือขวา

ของผู้ถูกนวด ใช้มือขวาจับที่กล้ามเนื้อด้านนอกของข้อศอก โดยทำ

มือเป็นรูปตัว C (ซี) ให้หลังมือและเนินมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับ

ส่วนที่นวด กลิ้งมือรูปตัว C จากข้อศอกถึงข้อมือ ออกแรงกดโดย

การเกร็งข้อมือที่ใช้นวด ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 6 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนล่าง

ท่าที่ 16

บิดแขนส่วนบน

• วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ปล่อยแขนตามสบาย ผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่ต้น

แขนขวาของผู้ถูกนวด โดยใช้หัวแม่มือทั้ง 2 กดลงที่ท้องแขนด้านใน

อีก 4 นิ้วที่เหลือจับแขนด้านนอก ให้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 อยู่ชิดกัน

บิดนิ้วหัวแม่มือซ้ายลง โดยที่นิ้วหัวแม่มือขวาบิดขึ้น สลับกันไป ไล่

ตั้งแต่ต้นแขนจนถึงข้อศอก ทำซ้ำจนครบ แล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 6 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน นวดเพื่อสุขภาพ

ท่าที่ 17

ลูบหนักๆ และคลึงนิ้วมือ

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรอง

ศีรษะไว้ ควฝ่ามือลง ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่นิ้วก้อยของผู้ถูกนวด แล้ว

มือขวาจับนิ้วหัวแม่มือของผู้ถูกนวดขึ้น ลูบจากโคนนิ้วจนถึงปลาย

นิ้ว ขณะลูบให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวดคลึงที่นิ้วของผู้ถูกนวด ลูบ

และคลึงจนครบทุกนิ้ว ส่วนนิ้วนางและนิ้วก้อยให้ใช้มือซ้ายลูบและ

คลึง ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่มือซ้าย

จำนวนครั้ง : นิ้วละ 5 ครั้ง

ประโยชน์

ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมือ ลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อนิ้วมือ

ท่าที่ 18

กดมือ

• วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของ

ผู้ถูกนวด ผู้นวดใช้มือซ้ายจับข้อมือขวาของผู้ถูกนวด นิ้วหัวแม่

มือขวาจับที่จุดกึ่งกลางระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ที่เป็นง่ามมือ

แรงลงที่นิ้วหัวแม่มือ เริ่มจากกดเบาๆ ก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มแรงกด

กดซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่มือซ้าย

กด

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

ประโยชน์

ลดอาการปวดเมื่อยแขน ข้อศอก และไหล่ โลหิตไหลเวียนบริเวณแขนได้ดี

ท่าที่ 19

กตข้อมือ

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของผู้ถูก

นวด ผู้นวดใช้มือขวาจับมือขวาของผู้ถูกนวด ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายวาง

ที่ปลายแขนห่างจากข้อมือด้านบนประมาณ 2 ชม. กดลงที่จุดกึ่งกลาง

เริ่มจากกดเบาๆ ก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มแรงกด กดซ้ำจนครบ แล้ว

เปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง

: 6 ครั้ง

ประโยชน์

ลดอาการปวดเมื่อยข้อศอก และไหล่ โลหิตไหลเวียนบริเวณแขนได้ดี

Coconut Oil, Beauty Spa, Massage Oil, Spa, Coconut

ท่าที่ 20

สูบหนักๆ และตลึงมือ

• วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ คว่าฝ่ามือลง ผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวาลูบไล่ลง

มาตามร่องกระดูกมือขวาที่อยู่ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางและนิ้วหัวแม่

มือกับนิ้วชี้ของผู้ถูกนวด โดยลูบจากฝ่ามือลงไปถึงข้อมือ ออกแรงกด

แล้วคลึงกลับขึ้นมาถึงโคนนิ้ว ลูบลงไปแล้วคลึงขึ้นมาใหม่ แล้ว

เปลี่ยนไปนวดที่รองกระดูกแนวถัดไปที่อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง

และนิ้วกลางกับนิ้วนาง ลูบและคลึงลักษณะเดียวกัน ทำซ้ำจนครบ แล้วเปลี่ยนมาท้าที่มือซ้าย จากนั้นนวดต่ออีก

จำนวนครั้ง 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมือ และยังช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อนิ้วมือ

ท่าที่ 21 กดมือ

•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ให้แขนของผู้ถูกนวดงอข้อศอกตั้งเป็นมุมฉากขึ้นผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่มือขวาผู้ถูกนวดใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนเนินมือทั้ง 2 ข้างกดน้ำหนักลงให้ฝ่ามือของผู้ถูกนวดกางออกและตึงประโยชน์•จำนวนครั้ง: 5 ครั้งครั้งละ 10 วินาทีช่วยยืดกล้ามเนื้อและผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มือ

Comments

คอมเม้นกันหน่อย