น้ำที่ดื่มสะอาดจริงไหม? ตรวจได้ที่บริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่ม

คุณภาพของน้ำดื่ม เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะคนเราต้องดื่มน้ำทุกวัน และใช้น้ำในการทำอาหาร และชงเครื่องดื่มต่าง ๆ ด้วย ดังนั้นแล้ว หากน้ำที่คุณดื่มนั้นไม่สะอาด หรือมีค่าความเข้มข้นของกรด-ด่างที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดื่มได้อย่างปลอดภัย ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพของคุณ และคนในบ้านได้ด้วย ดังนั้นแล้วหากคุณอยากเพิ่มความมั่นใจว่าน้ำที่คุณดื่มอยู่ทุกวันที่บ้านนั้นสะอาดหรือไม่ก็ควรส่งตรวจที่บริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่มต่าง ๆ 

ปัญหาคุณภาพของน้ำดื่ม ส่วนมากแล้วจะพบได้ตามบ้านเรือนที่ใช้วิธีการดื่มน้ำประปา หรือน้ำกรองจากเครื่องกรองน้ำ เพราะถึงแม้ว่าน้ำประปาจะถูกเคลมว่าเป็นน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้ แต่นั่นหมายถึงน้ำประปาที่ออกมาจากต้นทาง แต่ใครจะรู้ว่ากว่าน้ำเหล่านั้นจะเดินทางผ่านท่อมาถึงคุณมันต้องผ่านกับอะไรมาบ้าง จะรู้ได้อย่างไรว่าท่อน้ำ แทงก์น้ำ หรือแม้แต่ก๊อกน้ำต่าง ๆ นั้นสะอาดจริงหรือไม่ ทำให้คุณควรตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงน้ำประปาที่เท่านั้นที่ควรส่งไปตรวจที่บริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่ม แต่แม้แต่น้ำที่กรองผ่านเครื่องกรองน้ำก็ควรได้รับการตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกรองน้ำและไส้กรอง และเพื่อตรวจสอบด้วยว่าน้ำประปาของบ้านคุณมีสภาพแบบใด

จะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำดื่มที่คุณดื่มอยู่ทุกวันนั้นควรส่งไปตรวจคุณภาพน้ำดื่มหรือไม่ ? คำตอบนั้นก็ง่ายมาก ๆ คือคุณอาจสังเกตได้จากสี ความขุ่น กลิ่น และรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา น้ำจากเครื่องกรองน้ำ หรือน้ำดื่มที่บรรจุในขวดยี่ห้อต่าง ๆ เลย หากคุณดื่มแล้วรู้สึกว่ารสชาติแปลก ๆ กลิ่นแปลก ๆ ก็สามารถส่งไปตรวจสอบคุณภาพที่บริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่มได้เช่นกัน

โดยคุณสามารถเลือกใช้บริการบริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่มได้มากมาย เพราะในปัจจุบันมีหลายบริษัทของเอกชนที่รับตรวจคุณภาพน้ำดื่ม หรือจะส่งตรวจกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบก็ได้เช่นกัน หรือหากการติดต่อบริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่มเหล่านี้ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เกินไป คุณก็สามารถเลือกส่งตัวอย่างน้ำดื่มไปตรวจที่แล็บต่าง ๆ หรือซื้อชุดตรวจคุณภาพน้ำดื่มมาตรวจเองก็ได้เช่นกัน

Comments

คอมเม้นกันหน่อย