วิธีนวดผ่อนคลาย

ท่ากดมือ

•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ให้แขนของผู้ถูกนวดงอข้อศอกตั้งเป็นมุมฉากขึ้นผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่มือขวาผู้ถูกนวดใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนเนินมือทั้ง 2 ข้างกดน้ำหนักลงให้ฝ่ามือของผู้ถูกนวดกางออกและตึงประโยชน์•จำนวนครั้ง: 5 ครั้งครั้งละ 10 วินาทีช่วยยืดกล้ามเนื้อและผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มือ

ท่า คลึงมือ. 

วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหซื้อที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้หงายฝ่ามือขึ้นผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวาลูบไล่ลงมาตามร่องกระดูกมือขวาที่อยู่ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางและนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของผู้ถูกนวดลูบลงมาจนถึงข้อมือออกแรงกดแล้วหมุนนิ้วเป็นก้นหอยคลึงขึ้นมาจนถึงโคนนิ้วลูบลงไปแล้วคลึงขึ้นมาใหม่แล้วเปลี่ยนไปนวดที่ร่องกระดูกแนวถัดไปที่อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางและนิ้วกลางกับนิ้วนางลูบและคลึงลักษณะเดียวกันทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่มือซ้าย

จำนวนครั้ง 5 ครั้ง

ประโยชน์ คือ ลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อของสาวๆได้ อีกทั้งยังช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อนิ้วมือ

คลึงบ่าไหล่และต้นแขนท่าที่ 8 วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวดผู้ถูกนวดนั่งหลังตรงผู้นวดใช้มือซ้ายจับไหล่ซ้ายของผู้ถูกนวดไว้มือขวางอเป็นรูปตัว C (ซี) โดยให้หลังมือและเนินมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวดกลิ้งมือรูปตัว C จากบ่าถึงต้นแขนออกแรงกดโดยการเกร็งข้อมือที่ใช้นวดทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่บ่าซ้าย ๑ จำนวนครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่าและไหลล์ถาดอาการเคล็ดขัดยอกบ่าและไหล่

ท่าที่ 3 วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวดผู้ถูกนวดนั่งหลังตรงผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างบริเวณบ่าของผู้ถูกนวดแล้วลูบจากบ่าไล่มาจนถึงไหล่ออกแรงลูบเบา ๆ แล้วค่อยเพิ่มแรงกดมากขึ้นเมื่อลูบถึงไหล่แล้วจึงมาเริ่มต้นที่ป่าอีกรอบทำซ้ำจนครบ•จำนวนครั้ง: 5 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่าและไหล่

ท่าที่ 4 ลูบหนัก ๆ ที่ไหล่วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้เหยียดแขนตรงผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างลงบนไหล่ขวาของผู้ถูกนวดมือซ้ายจับด้านล่างมือขวาจับด้านบนลูบจากส่วนล่างของกล้ามเนื้อไหล่ไล่มาทางหัวไหล่เลยไปจนถึงรักแร้ออกแรงลูบเบา ๆ แล้วค่อยเพิ่มแรงกดมากขึ้นเมื่อลูบถึงรักแร้แล้วเริ่มต้นที่ไหลอีกรอบทำจนครบแล้วให้เปลี่ยนมาทำที่ไหล่ซ้ายจำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใหงและต้นแขน

แต่อาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อใหม่และต้นแขนท่าที่ 11 ที่ไหล่วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวดผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างลงบนบ่าโดยทำมือเป็นรูปพีระมิดสามเหลี่ยมให้นิ้วทั้ง 4 วางชิดกับนิ้วหัวแม่มือปรบมือลงจากบริเวณปาผ่านไหล่ไล่จนไปถึงต้นแขนแล้วย้อนกลับมาที่บ้าใหม่ทำซ้ำจนครบเวลาปรบจะมีเสียงคล้ายปรบมือจำนวนครั้ง: 10 ครั้งประโยชน์โลหิตไหลเวียนบริเวณไหล่และต้นแขนได้ดี

ท่า กดสะบัก. 

วิธีนวfให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวดผู้ถูกนวดนั่งหลังตรงผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้างจับที่ตรงกึ่งกลางของแอ่งสะบักด้านล่างส่วน 4 นิ้วที่เหลือจับที่ไหล่ผู้ถูกนวดไว้ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 กดโดยเริ่มกดเบา ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มแรงกดทำซ้ำจนครบ

•จำนวนครั้ง: 5 ครั้ง

•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสะบักไหล่และแขนลดอาการเคล็ดขัดยอกหลังและไหล่ทาทบีบไหล่

ท่า กดไหล่•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของผู้ถูกนวดผู้ถูกนวดกางแขนให้เป็นมุมฉากขนานกับลำตัวผู้นวดใช้มือขวาจับต้นแขนขวาผู้ถูกนวดไว้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดลงที่ไหล่ตรงว่องระหว่างกึ่งกลางปลายบ่ากับปุ่มกระดูกต้นแขนโดยเริ่มกดเบา ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มแรงกดกดซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่ไหล่ข้ายจำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยแขนและไหล่ลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อไหล่

ท่า กดข้อศอก 

•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของผู้ถูกนวดผู้ถูกนวดงอศอกข้างขวาให้เป็นมุมฉากผู้นวดใช้มือขวาจับข้อมือขวาของผู้ถูกนวดไว้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดลงที่รอยพับข้อศอกใกล้กับกระดูกด้านข้างของต้นแขนโดยเริ่มกดเบา ๆ ก่อนแล้วจึงค่อยเพิ่มแรงกดกดซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่ศอกซ้ายจำนวนครั้ง: 5 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยแขนข้อศอกและไหล่โลหิตไหลเวียนบริเวณแขนได้ดีวางไว้ที่ไหล่ขวาให้มือทั้ง 2 ข้างตั้งขึ้นนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบนสัน

ท่า สับแขน. วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้หงายฝ่ามือขึ้นเหยียดแขนตรงผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวดสับมือที่ละข้างจากไหล่จนถึงหลังมือโดยสับขวางกล้ามเนื้อทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย-จำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อแขน

ท่า ดัดแขนวิอื่นวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของผู้ถูกนวดนวดใช้มือซ้ายจับที่ไหล่ซ้ายของผู้ถูกนวดมือขวาจับที่ข้อมือซ้ายของผู้ถูกนวดไขว้แขนผู้ถูกนวดมาไว้ด้านหลังออกแรงดัดเบา ๆ แล้วค่อยเพิ่มแรงดึงมากขึ้นทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาดัดที่บนขวาจำนวนครั้ง: 3 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อไหล่

ท่ากดรักแร้วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของผู้ถูกนวดผู้ถูกนวดปล่อยแขนตามสบายผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือขวาวางที่ร่องรักแร้ด้านหน้าและนิ้วหัวแม่มือซ้ายวางที่รองรักแร้ด้านหลังใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 กดโดยออกแรงดันเข้าหาไหลโดยเริ่มกดเบา ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มแรงกดกดซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่รักแร้ซ้าย•จำนวนครั้ง: 3 ครั้ง-ประโยชน์เลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อไหล่

ท่า บีบแขนวิธีนวตให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างลงที่แขนขวาของผู้ถูกนวดโดยให้นิ้วทั้ง 4 อยู่ที่แขนด้านในและนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่แขนด้านนอกบีบกล้ามเนื้อโดยกดน้ำหนักลงทุกนิ้วเริ่มบีบจากข้อมือจนถึงไหล่ทำจนครบแล้วเปลี่ยนไปนวดแขนซ้ายจำนวนครั้ง: 5 ครั้ง. ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขน

ท่า บีบยกแขนส่วนล่าง•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ปล่อยแขนตามสบายผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ข้อมือขวาของผู้ถูกนวดใช้มือขวาวางลงที่ข้อพับด้านในข้อศอกบีบกล้ามเนื้อขึ้นแล้วปล่อยออกแรงกดทุกนิ้วโดยเริ่มจากเบาก่อนแล้วจึงบีบแรงขึ้นบีบไล่จากข้อพับด้านในจนถึงข้อมือทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย-จำนวนครั้ง: 5 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนล่าง

ท่าที่ บีบยกแขน•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้เหยียดแขนตรงผู้นวดใช้มือจับที่ต้นแขนขวาของผู้ถูกนวดแล้วบีบกล้ามเนื้อต้นแขนไล่ลงมาจนถึงข้อศอกโดยกดน้ำหนักลงทุกนิ้วลูบกลับขึ้นไปที่รักแร้ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย•จำนวนครั้ง: 6 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่า กดแขนวิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างบนแขนขวาของผู้ถูกนวดโดยให้สันมือวางอยู่ที่แขนด้านในกดน้ำหนักลงที่สันมือเริ่มกดจากข้อมือจนถึงไหล่และจากไหล่กลับลงมาที่ข้อมือทำจนครบแล้วเปลี่ยนไปนวดที่แขนซ้ายจำนวนครั้ง: 8 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขน

ท่า บิตแขนส่วนล่างวิธีนวดให้ผู้ถูกนวตนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ปล่อยแขนตามสบายผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่กล้ามเนื้อได้ข้อศอกขวาโดยให้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 หันเข้าหากันนิ้วที่เหลือทั้ง 4 จับแขนผู้ถูกนวดให้แน่นบิดนิ้วหัวแม่มือซ้ายลงโดยที่นิ้วหัวแม่มือขวาบิดขึ้นสลับกันไปไล่ตั้งแต่ข้อศอกจนถึงข้อมือทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้ายใจ•จำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่า บิตแขนส่วนบน•วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้เหยียดแขนตรงผู้นวดวางมือลงที่ต้นแขนขวาของผู้ถูกนวดโดยให้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้างหันเข้าหากันจับอยู่ด้านบนนิ้วทั้ง 4 ที่เหลือจับไว้ด้านล่างบีบและยกกล้ามเนื้อขึ้นโดยบิดขึ้นบิดลงไล่จากต้นแขนไปจนถึงข้อมือไม่ต้องลูบขึ้นเมื่อดึงข้อมือแล้วจับต้นแขนบิดไล่ลงมาอีกทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้ายจำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่าบิดแขนส่วนล่าง

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ปล่อยแขนตามสบาย ผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่กล้าม

เนื้อใต้ข้อศอกขวา โดยให้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 หันเข้าหากัน นิ้วที่เหลือ

ทั้ง 4 จับแขนผู้ถูกนวดให้แน่น บิดนิ้วหัวแม่มือซ้ายลง โดยที่นิ้วหัว

แม่มือขวาบิดขึ้น สลับกันไป ไล่ตั้งแต่ข้อศอกจนถึงข้อมือ ทำซ้ำจน

ครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่าบิดแขนส่วนบน

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ เหยียดแขนตรง ผู้นวดวางมือลงที่ต้นแขนขวาของผู้ถูก

นวด โดยให้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้างหันเข้าหากันจับอยู่ด้านบน นิ้วทั้ง 4

ที่เหลือจับไว้ด้านล่าง บีบและยกกล้ามเนื้อขึ้น โดยบิดขึ้นบิดลง ใส่

จากต้นแขนไปจนถึงข้อมือ ไม่ต้องลูบขึ้น เมื่อดึงข้อมือแล้วจับต้น

แขนบิดไล่ลงมาอีก ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่าบีบยกแขนส่วนบน

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ เหยียดแขนตรง ผู้นวดวางมือไว้บนบริเวณใกล้หัวไหล่

ขวาของผู้ถูกนวด บีบและยกกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหลไล่ลงมาจนถึง

ข้อศอก โดยกดน้ำหนักลงทุกนิ้ว แล้วเริ่มบีบไล่ลงมาใหม่อีก ทำซ้ำ

จนครบ แล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่าที่ 12

คลึงแขน

• วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ เหยียดแขนตรง ผู้นวดใช้มือจับที่แขนขวาของผู้ถูกนวด

โดยมือขวาจับที่กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า มือซ้ายจับที่ต้นแขนด้าน

หลัง คลึงไล่ลงมาจนถึงข้อศอก มือขวาไล่ลงมาที่กล้ามเนื้อด้านใน

ข้อศอก คลึงไล่ลงมาจนมือซ้ายอยู่บนฝ่ามือ มือขวาอยู่บนหลังมือ

แล้วลูบกลับขึ้นไปจนถึงรักแร้ คลึงลงมาจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่

แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไหล่ และตลอดทั้งแขน

ท่านวดที่แขน

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ เหยียดแขนตรง ผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างลงบนต้นแขน

ขวาของผู้ถูกนวด โดยทางมือออกเป็นรูปตัว V () ให้มือทั้ง 2 ข้าง

โอบรอบต้นแขน ลูบจากต้นแขนไล่ลงมาจนถึงปลายนิ้ว ออกแรงสูบ

เบาๆ แล้วค่อยเพิ่มแรงกดมากขึ้น เมื่อลูบถึงปลายนิ้วแล้วจึงเริ่มต้น

ที่ต้นแขนอีกรอบ ทำจนครบแล้วให้เปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

• ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลัง และแขน

ท่าดึงแขน

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้

ถูกนวด ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ไหล่ซ้ายของผู้ถูกนวด มือขวาจับแขน

ซ้ายของผู้ถูกนวดมาวางไว้บนไหล่ขวา ดึงแขนของผู้ถูกนวดมาทาง

ด้านหลัง ออกแรงดึงเบาๆ แล้วค่อยเพิ่มแรงดึงมากขึ้น ดึงซ้ำจน

ครบแล้วเปลี่ยนมาดึงที่แขนขวา

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อไหล่

วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหซื้อที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้หงายฝ่ามือขึ้นผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวาลูบไล่ลงมาตามร่องกระดูกมือขวาที่อยู่ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางและนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของผู้ถูกนวดลูบลงมาจนถึงข้อมือออกแรงกดแล้วหมุนนิ้วเป็นก้นหอยคลึงขึ้นมาจนถึงโคนนิ้วลูบลงไปแล้วคลึงขึ้นมาใหม่แล้วเปลี่ยนไปนวดที่ร่องกระดูกแนวถัดไปที่อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางและนิ้วกลางกับนิ้วนางลูบและคลึงลักษณะเดียวกันทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่มือซ้าย

จำนวนครั้ง 5 ครั้ง

ประโยชน์ คือ ลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อของสาวๆได้ อีกทั้งยังช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อนิ้วมือ

คลึงบ่าไหล่และต้นแขนท่าที่ 8 วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวดผู้ถูกนวดนั่งหลังตรงผู้นวดใช้มือซ้ายจับไหล่ซ้ายของผู้ถูกนวดไว้มือขวางอเป็นรูปตัว C (ซี) โดยให้หลังมือและเนินมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวดกลิ้งมือรูปตัว C จากบ่าถึงต้นแขนออกแรงกดโดยการเกร็งข้อมือที่ใช้นวดทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่บ่าซ้าย ๑ จำนวนครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่าและไหลล์ถาดอาการเคล็ดขัดยอกบ่าและไหล่

ท่าต่อไป วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวดผู้ถูกนวดนั่งหลังตรงผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างบริเวณบ่าของผู้ถูกนวดแล้วลูบจากบ่าไล่มาจนถึงไหล่ออกแรงลูบเบา ๆ แล้วค่อยเพิ่มแรงกดมากขึ้นเมื่อลูบถึงไหล่แล้วจึงมาเริ่มต้นที่ป่าอีกรอบทำซ้ำจนครบ•จำนวนครั้ง: 5 ครั้ง•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่าและไหล่

ท่าที่ ลูบหนัก ๆ ที่ไหล่วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้เหยียดแขนตรงผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างลงบนไหล่ขวาของผู้ถูกนวดมือซ้ายจับด้านล่างมือขวาจับด้านบนลูบจากส่วนล่างของกล้ามเนื้อไหล่ไล่มาทางหัวไหล่เลยไปจนถึงรักแร้ออกแรงลูบเบา ๆ แล้วค่อยเพิ่มแรงกดมากขึ้นเมื่อลูบถึงรักแร้แล้วเริ่มต้นที่ไหลอีกรอบทำจนครบแล้วให้เปลี่ยนมาทำที่ไหล่ซ้ายจำนวนครั้ง: 5 ครั้งประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใหงและต้นแขน

แต่อาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อใหม่และต้นแขนท่าที่ 11 ที่ไหล่วิธีนวดให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวดผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างลงบนบ่าโดยทำมือเป็นรูปพีระมิดสามเหลี่ยมให้นิ้วทั้ง 4 วางชิดกับนิ้วหัวแม่มือปรบมือลงจากบริเวณปาผ่านไหล่ไล่จนไปถึงต้นแขนแล้วย้อนกลับมาที่บ้าใหม่ทำซ้ำจนครบเวลาปรบจะมีเสียงคล้ายปรบมือจำนวนครั้ง: 10 ครั้งประโยชน์โลหิตไหลเวียนบริเวณไหล่และต้นแขนได้ดี

ท่าที่กดสะบัก. 

วิธีนวfให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ผู้นวดยืนอยู่ด้านหลังของผู้ถูกนวดผู้ถูกนวดนั่งหลังตรงผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้างจับที่ตรงกึ่งกลางของแอ่งสะบักด้านล่างส่วน 4 นิ้วที่เหลือจับที่ไหล่ผู้ถูกนวดไว้ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 กดโดยเริ่มกดเบา ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มแรงกดทำซ้ำจนครบ

•จำนวนครั้ง: 5 ครั้ง

•ประโยชน์ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสะบักไหล่และแขนลดอาการเคล็ดขัดยอกหลังและไหล่ทาทบีบไหล่

ท่าบีบยกแขนส่วนล่าง

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ปล่อยแขนตามสบาย ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ข้อมือขวา

ของผู้ถูกนวด ใช้มือขวาวางลงที่ข้อพับด้านในข้อศอก บีบกล้ามเนื้อ

ขึ้นแล้วปล่อย ออกแรงกดทุกนิ้ว โดยเริ่มจากเบาก่อนแล้วจึงบีบแรง

ขึ้น บีบไล่จากข้อพับด้านในจนถึงข้อมือ ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมา

ทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนล่าง

ท่าบีบยกแขน

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ เหยียดแขนตรง ผู้นวดใช้มือจับที่ต้นแขนขวาของผู้ถูก

นวด แล้วบีบกล้ามเนื้อต้นแขนไล่ลงมาจนถึงข้อศอก โดยกดน้ำหนัก

ลงทุกนิ้วลูบกลับขึ้นไปที่รักแร้ ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จํานวนครั้ง : 8 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่ากดแขน

• วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างบนแขนขวาของผู้ถูกนวด โดย

ให้สันมือวางอยู่ที่แขนด้านใน กดน้ำหนักลงที่สันมือ เริ่มกดจากข้อ

มือจนถึงไหล่ และจากไหล่กลับลงมาที่ข้อมือ ทำจนครบแล้วเปลี่ยน

ไปนวดที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขน

Comments

คอมเม้นกันหน่อย