ไอเดียปลูกผักสวนครัวในบ้าน ปลอดภัยในวัน Covid19

ผักสวนครัวเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะ ยิ่งแม่บ้านยุคใหม่เก็บตัวอยู่บ้านอย่างเราเวลาทำกับข้าวขาดผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่อยากออกไปซื้อ เพราะหยุดเชื้อหยุดอยู่บ้าน ปิ๊ง!!ไอเดียขึ้นมาทำไมเราไม่ปลูกผักสวนครัวในบ้านล่ะ ปลอดภัยด้วยเพราะเราปลูกเอง

เลือกทำเลในบ้านของเราตรงไหนที่แสงแดดทั้งวัน หรือแสงแดดเพียงครึ่งวัน เลือกชนิดผักให้เหมาะกับแสง บางคนอยู่บ้านบางคนอยู่คอนโด มีเนื้อที่จำกัด เราก็ปลูกผักลงในกระถางเลือกกระถางหรือภาชนะที่ใส่ให้เหมาะสมกับพืชผักของเราด้วยนะ และต้องใส่ใจของการระบายน้ำในกระถางด้วย เจาะรูให้น้ำระบายออก

วิธีการเตรียมดิน  นำดินร่วนปนทรายมาผสมกับปุ๋ยหมักในอัตราส่วนที่เท่า ๆ กันในกระถางปลูก จากนั้นนำเมล็ดที่สมบูรณ์ลงไปปลูกในกระถางประมาณ 4-5 เมล็ด เมื่อต้นเริ่มโตเพียง 5-7 เซนติเมตร ให้เลือกต้นที่แข็งแรงเก็บไว้ แล้วถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป หาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อย รดน้ำที่โคนต้นให้ชุ่ม นำมาตากแดดวันละ 6 ชั่วโมง และใส่ปุ๋ยบำรุงดิน

ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวสมุนไพรต่างๆ เช่น

ปลูกผักชี  นำดินปลูกมาตากให้แห้ง ผสมกับปุ่ยคอกที่เตรียมไว้ นำเมล็ดพันผักชีมาบดเบา ๆ ให้แตกออกเป็น 2 ส่วน แช่น้ำไว้ 3 ชั่วโมง นำมาผึ่งลมอีกครั้ง ก่อนคลุกเมล็ดกับทรายและเถ้าถ่าน

ปลูกต้นหอม  นำเปือกถั่วลิสงบดและผสมกับดินร่วน  นำดินใส่ในกระถางปลูก นำต้นหอมมาตัดตั้งแต่รากขึ้นไปยังลำต้นประมาณ 1.5-2 นิ้ว ให้เหลือท่อนเล็กๆ ปักชำลงในกระถางที่เตรียมไว้ รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

ปลูกต้นพริก   นำเมล็ดพริกไปแช่น้ำไว้ 1 วัน แล้วผึ่งให้แห้ง  ไปผสมดินร่วน ทราย และปุ่ยหมัก เพื่อเทลงในกระถางเพาะกล้า  จากนั้นหย่อนเมล็ดพริกลงไปปลูกในดิน ดูแลรดน้ำให้ต้นโตสูงประมาณ 6 นิ้ว คัดเลือกเอาต้นกล้าที่แข็งแรงที่สุดไปปลูก ในกระถางที่มีดินร่วนปนทรายและปุ่ยหมัก รดน้ำเช้า-เย็น และตั้งให้โดนแดด

ปลูกต้นกะเพรา  หลังจากทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังมีต้นกะเพราเหลืออยู่ อย่าเพิ่ง  ให้นำก้านมาลิดใบออกจนหมด และตัดฐานก้านออกเพียงเล็กน้อย นำไปปักลงในกระถางที่มีดินร่วนผสมปุ่ยคอก รดน้ำเช้า-เย็นให้ชุ่มแต่อย่าแฉะ และตั้งให้โดนแดด

แนะนำให้ปลูกพืชยืนต้นเพราะต้องการดูแลน้อยกว่าผักพืชล้มลุก  สมุนไพรหลายชนิดใช้วิธีเพาะชำ เช่น โรสแมรี่  โหระพา  ออมแซบ ก่อนชำ ควรลิใบออกให้เหลือเพียงเล็กน้อย เตรียมต้นอ่อนหาเมล็ดพันธุ์ดี ควรซื้อจากร้านที่วางเมล็ดไว้ในที่ร่ม ไม่ตากแดด ตากฝน ก่อนเพราะควรอ่านรายละเอียดข้างซอง

ถ้าเรามีผักสวนครัวไว้ที่บ้านรับประทานเองได้ นอกจากจะประหยัดแล้วยังได้ผักปลอดสารพิษ ทานแล้วสนิทใจไม่ต้องระแวง Covid19

Comments

คอมเม้นกันหน่อย