5 สิ่งควรรู้ที่สามารถนำมาเป็นรายการลดหย่อนภาษีประจำปีได้

สำหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วการเสียภาษีทุกปีอาจกลายเป็นช่วงที่เกิดความเครียดมากที่สุดช่วงหนึ่ง เพราะบางครั้งค่าใช้จ่ายที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง รวมถึงยังมีหนี้สินต่างๆ ที่รอมาจ่อประตูให้ต้องรับผิดชอบในทุกเดือนก็แสนจะหลักหนา แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ซื้อบ้านหรือคอนโด รวมถึงมีการให้เงินเดือนคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำ ควรรู้เอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาเป็นรายการลดหน่อยภาษีประจำปีได้อีกด้วย!

   อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเกิดความสนใจและยิ้มได้กันบ้าง เราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาเป็นรายการลดหย่อนภาษี เพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตได้อย่างสดใส ไร้ปัญหาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง 

1. ทำประกันสังคม ช่วยลดหย่อน 

   หากคุณทำงานประจำกับบริษัทที่มีการหักเงินทุกเดือนให้กับประกันสังคม คุณสามารถใช้เงินที่ได้รับการหักไปเข้ามาช่วยลดหย่อน เพราะในแต่ละเดือนบริษัทจะทำการหักจากเงินเดือนของคุณไป 5% ซึ่งนอกจากคุณจะได้สิทธิประโยชน์อย่างการรักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยได้ฟรีแล้ว ยังสามารถนำจำนวนเงินส่วนนี้มาเป็นรายการลดหน่อยภาษีในแต่ละปีได้ด้วย 

2. ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ช่วยลดหย่อน 

   สำหรับคนทำงานที่เลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เข้ามาร่วมกับรายการลดหน่อยภาษีประจำปีได้ แต่มีข้อจำกัดอย่าง พ่อแม่ของคุณจะต้องไม่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี ซึ่งก่อนการยื่นภาษีคุณจะต้องกรอกหนังสือรับรองการลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ จากนั้นนำไปยื่นเพื่อขอลดหย่อนได้ตามข้อกำหนดของการลดหย่อน โดยสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีเลยทีเดียว  

3. กู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือคอนโด 

  อีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาเป็นรายการลดหย่อนภาษีได้ หากคุณได้ทำการกู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโด ไม่ว่าจะซื้อมาเพื่อสร้าง เช่าซื้อในการพักอาศัย โดยสามารถนำจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระทั้งหมดต่อปีเอาไปลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท 

4. ทำประกันชีวิต สามารถนำมาลดหย่อนได้

   ใครที่ทำประกันชีวิตเอาไว้ก็สามารถนำมาเป็นรายการลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถนำเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายรวมต่อปีเพื่อขอยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ ซึ่งการนำประกันชีวิตมาช่วยลดหย่อนยังมีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นกรมธรรม์ที่ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปี 

5.  เลี้ยงดูบุตร 

   อีกหนึ่งรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีประจำปี นั่นคือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของท่าน ไม่ว่าจะมีกี่คนก็สามารถนำมาหักได้ตามที่มีได้ แต่หากเป็นบุตรบุญธรรมสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน แต่ลูกแต่ละคนต้องไม่มีเงินพึงมีเกิน 30,000 บาท (รายได้จากการทำงาน) และหากเป็นผู้เยาว์ อายุไม่เกิน 25 ปีจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา สำหรับการเลี้ยงดูลูกนี้สามารถนำมาลดหย่อยภาษีได้คนละ 30,000 บาท