3 ของจำเป็นที่สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในการดำรงชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบันเด็กด้อยโอกาสมีจำนวนกว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้ได้หลุดจากระบบการศึกษาและกลายเป็นแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากภาวะอันยากจนของครอบครัวและขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมไปถึงโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ทำให้เด็กกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาอย่างไร้ฝีมือและไม่มีศักยภาพในการทำงานหรือประกอบวิชาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองหรือครอบครัวแต่อย่างใด ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามวันนี้เราได้รวบรวม 3 ของจำเป็นที่สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจในการช่วยเหลือน้องๆ ให้มีโอกาสในการใช้ชีวิตและสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา

            การมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สมุดจด และหนังสือเรียนที่ไม่ใช้แล้ว ถือเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากน้องๆ จะได้ฝึกฝนทักษะในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับพวกเขาได้รู้จักสิ่งที่ตนเองชื่นชอบได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ในสังคม

เครื่องแต่งกายที่ไม่ใช้แล้ว

            การบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่าง รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋า และของใช้อื่นๆ ที่ไม่ได้สวมใส่แล้วแต่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานก็ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาได้อีกเช่นกัน เพราะอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเด็กเหล่านี้ต้องใส่เสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพที่ขาดจนไม่สามารถซ่อมได้ ทำให้มีเด็กหลายคนถูกเหยียดหยามและดูหมิ่นจากสังคมภายนอกเป็นอย่างมาก

เลี้ยงอาหารและขนมต่างๆ 

            นอกจากการบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆ จะเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้แล้ว การเลี้ยงอาหาร ขนม หรือของว่างก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถแบ่งปันให้กับน้องๆ เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายอีกเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันได้มีมูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้ในหลายพื้นที่ที่เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถนำอาหารขนมอร่อยๆ ไปเลี้ยงน้องๆ พร้อมทำกิจกรรมนันทนาการอย่างสนุกสนานร่วมกัน เพื่อเป็นการเติมเต็มความสุขให้พวกเขาได้อิ่มท้องและมีโอกาสได้ทานอาหารอร่อยๆ อย่างมากมาย   

            และนี่ก็เป็น 3 ของจำเป็นที่สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาให้ดีมากยิ่งขึ้น หากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและโอกาสดีๆ ให้กับน้องๆ เหล่านี้ก็สามารถทำได้ผ่านมูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้และขาดแคลนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, องค์กรยูนิเซฟ, มูลนิธิเด็ก โครงการบ้านทางตะวัน หรือ สหทัยมูลนิธิ