พูดเลยว่าพัง!! มาดูภาพ ก่อนและหลัง ‘การใช้ยาเสพติด’ ที่เปลี่ยนไปจนน่าตกใจ!!

ยาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป!! ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในสังคมเราจนกลายเป็นส่วนหนึ่งมี่ทำให้สังคมเราแย่ลงไปทุกวัน แล้วเราล่ะตระหนักถึงภัยของมันเท่าที่ควรแล้วหรือยัง? มาดูภาพก่อนและหลังการใช้สารเสพติดว่าจะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้ขนาดไหน ไปดูกัน!!

 

202e666f-e8ce-4366-8012-af9f9bf284e0 (Copy)

31e7c580-8bbb-416e-9185-2b20b17c18d3 (Copy)

77bac0b9-d9dc-4d28-90af-d9a4d2a1dbf9 (Copy)

 

4b17fe3d-5033-4cba-a7d1-b85e2d17c6b3 (Copy)

4f6c913c-11e3-4450-a4b9-13d949d661b9 (Copy)

005c7e05-2ea2-42fb-bc3c-20c73b2cc1e1 (Copy)

6ee31709-210e-4c8f-b647-e75049655703 (Copy)

7fb519ce-f432-4470-8ae3-f4dd569503d2 (Copy)

8fb906d2-c987-43c4-9be8-3611f0348064 (Copy)

31e7c580-8bbb-416e-9185-2b20b17c18d3 (Copy)

34c0f6e4-57ef-4796-8e7a-f6f811c7ff68 (Copy)

589e2694-62aa-4e7d-9db5-89939f5939f8 (Copy)

6243b13d-9d12-4e99-9690-d3f18a2107c9 (Copy)

2810080c-a04c-4fb4-a3ff-8fa5d8216f18 (Copy)

41956906-209f-4c75-98be-ff20fdecf3a8 (Copy)

64399118-52cb-47a9-8fe9-ab0ec809e52c (Copy)

a337aa96-69f3-4aaa-ad95-e0c3aae5d26c (Copy)

a4625d3b-e878-4e8b-9369-0f17744a36d5 (Copy)

ce33cc6b-7b5d-488e-8907-bc1b97cf250f (Copy)

f60c3ed2-3fc2-472b-af5b-59b455de5195 (Copy)

ยาเสพติดนอกจากจะให้โทษต่อร่างกายแล้วยังทำให้ภาพลักษณ์เราดูแย่ลงด้วยนะ เราควรหันมาใส่ใจและรณรงค์เรื่องนี้ให้มากขึ้น เพื่อตัวเรา คนรอบข้าง และลูกหลานเราในอนาคต!!

 

แปลและเรียบเรียงโดย poppypoppy

ที่มา diply , facesofmeth