How to…ฆ่าเชื้อ COVID-19

            นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน กินร้อนช้อนเรา  ล้างมือบ่อยๆแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญและปฏิบัติคือ การทำความสะอาด สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา  เช่น บ้าน ร้านค้า สิ่งของ  หมูน้อยก็มีน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 มาแนะนำ  ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   แนะนำให้ประชาชนทำความสะอาดพื้นผิวและของใช้ส่วนบุคคลที่อาจไปสัมผัสกับละอองฝอย ของน้ำลาย  เสมหะที่ติดอยู่ โดยสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาด ตามหมูน้อยมาคะ

 70 % Ethyalcohol หรือ แอลกอฮอล์ 70 %

หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแผลที่หลายคนรู้จัก ซึ่งปัจจุบัน ไม่นิยมเอาแอลกอฮอล์มาใช้เช็ดทำความสะอาดแผลแล้วนะคะ  แต่ยังใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ เหมาะสำหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ

  • ผงซักฟอกผสมน้ำร้อน ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  เหมาะสำหรับวัสดุที่เป็นผ้า
  • น้ำยาฟอกขาว หรือ (6% Sodium hypochloride) ผสม 1ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน เหมาะสำหรับพื้นที่ผิวที่มี ละอองฝอย น้ำมูก น้ำลาย
  • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  ผสม 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน  มีฤทธิ์กัดกร่อนพื้นผิว และการสัมผัสร่างกาย ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

การฉีดพ่นละอองฝอยหรือสารเคมีแอลกอฮอล์ จะทำให้ละอองฝอยฟุ้งกระจาย  ถ้าหากฉีดพ่นในประชาชนที่เข้าข่ายป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายและอาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับประชาชนรอบข้างได้  สิ่งสำคัญหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด หรือมีกลุ่มคนจำนวนมาก  หากจำเป็นต้องไป ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะ

Comments

คอมเม้นกันหน่อย