อะไรคือ PDPA สรุปแล้วประกาศใช้จริงเมื่อไหร่ ต้องพร้อมแค่ไหนกัน

เมื่อพูดถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง ก็ต้องบอกว่าตัวช่วยทางด้านกฎหมายอย่าง PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะเข้ามาคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และช่วยทำให้การทำธุรกิจกลายเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้แล้วนั่นเอง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้งานให้ปลอดภัยจากการนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่ได้กำหนดเอาไว้อีกด้วย นอกจากนี้แล้ว หลายคนอาจจะอยากรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายตัวนี้ และสำหรับคนที่สงสัยว่าการประกาศใช้ PDPA สรุปแล้วเริ่มใช้จริงจังเมื่อไหร่กันแน่ วันนี้เรามาไขข้อข้องใจให้คุณกัน

PDPA คืออะไร?

PDPA เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลส่วนบุคลและข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นหลัก เพื่อคุ้มครองข้อมูลเหล่านั้น และกำหนดไม่ให้หน่วยงาน องค์กรใดๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องไม่นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม

ถ้าพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA โดยสรุปจะรวมตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไปจนถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดต่างๆ ที่บ่งชี้ไปให้เห็นว่าข้อมูลเหล่านั้นบ่งชี้ไปถึงตัวของคุณได้ และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจะเป็นข้อมูลจำพวกเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางพันธุกรรม เป็นต้น

เอาง่ายๆ เกี่ยวกับ PDPA สรุปก็คือ เป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองและป้องกันไม่ให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลโดยเฉพาะเอาไว้ นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมนั่นเอง

แล้วการจัดเก็บข้อมูลล่ะ?

เอาแบบง่ายๆ เลยก็คือ ตาม PDPA โดยสรุปนั้น การจัดเก็บข้อมูลจะต้องมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม มีระบบการเข้าถึงที่ปลอดภัย มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่สามารถวางใจได้ อีกทั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลในจำนวนที่ไม่มาก เพื่อป้องกันข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นความลับ อีกทั้งยังจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้กำหนดไว้

PDPA ประกาศใช้เมื่อไหร่?

คำถามต่อมา หลายๆ คนอาจจะสงสัยอยู่ว่ากฎหมาย PDPA สรุปแล้วจะประกาศใช้อย่างจริงจังเมื่อไหร่ ก็ต้องบอกว่ากฎหมายตัวนี้เลื่อนไปเลื่อนมาอยู่หลายรอบ ซึ่ง PDPA มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 แล้วก็จะมีผลบังคับใช้จริงๆ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่ก็ได้มีการประกาศเลื่อนการบังคับใช้ออกไปในบางหมวด และเลื่อนออกไปเรื่อยๆ ในการใช้งาน ซึ่งกฎหมาย PDPA โดยสรุปแล้ว ก็จะประกาศใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

Comments

คอมเม้นกันหน่อย