หน้าแรก แท็ก สมอง

หมวดหมู่

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของสมอง

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของสมอง สมองมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว พฤติกรรม และ การรักษาดุลยภาพ เช่น การเต้นของหัวใจ...
251,564แฟนคลับชอบ
159,011ผู้ติดตามติดตาม
406,913ผู้ติดตามติดตาม

Popular Posts