มาดูกัน!! 5 มหาวิทยาลัยดังที่อนุญาตให้สาวประเภท 2 ใส่กระโปรงไปเรียนได้

หลายคนคงทราบกันดีแล้วว่า การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น เรื่องกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญและพึงปฏิบัติที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบนิสิตนักศึกษา แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้สาวประเภท 2 ใส่กระโปรงไปเรียนได้ ตามมาดูกันค่ะว่ามีที่ไหนกันบ้าง

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

819479-topic-1414329383-0p

“ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้มีกฎบังคับเรื่องการแต่งการของนักศึกษาค่ะ คือไม่ได้ห้ามและก็ไม่ได้สนับสนุน แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ปิดกั้นเรื่องสิทธิการแต่งกายของนักศึกษาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม และยังให้สิทธิในการใส่ชุดไปรเวทเข้าเรียนได้ด้วย แต่ในส่วนของนักศึกษาสาวประเภทสอง ก็คือสามารถใส่ชุดมาเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ในขอบเขต ในที่นี้คือต้องแต่งอย่างถูกต้องตามระเบียบของชุดนักศึกษาหญิงเลย ถูกต้องตามกาลเทศะ และก็ตามที่ผู้สอนแต่ละกำหนดและจะพิจารณาค่ะ”

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

819479-topic-1414329384-1p

อาจารย์มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า ได้พูดถึงสิทธิเสรีภาพในการแต่งชุดนักศึกษาหญิงของสาวประเภทสองไว้ว่า “สาวประเภทสองจริงๆ แล้วเขาก็ใส่ได้ตามต้องการครับ ส่วนใหญ่ผมว่ามหาลัยเอกชนทุกที่เรื่องพวกนี้น่าจะเปิดนะครับ ทุกคณะสามารถใส่ได้ คือเราไม่ได้ออกเป็นกฎมาว่าให้ใส่ได้หรือใส่ไม่ได้ โดยส่วนใหญ่เวลามาสอบถ้ามีเพศสภาพเป็นผู้ชาย แต่มีการแปลงเพศมาแล้ว ส่วนใหญ่ก็ใส่ชุดนักศึกษาหญิงมาครับ”

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

“สำหรับเรื่องเครื่องแต่งกายของนักศึกษาสาวประเภทสอง ทางมหาวิทยาลัยรังสิตก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องตรงนั้น คือทางเราก็เคารพสิทธิของนักศึกษาครับ แต่จะมีสองเรื่องที่เป็นข้อเตือนใจเขานั้นคือ เรื่องการเคารพสิทธิ นั้นคือการเคารพสิทธิของตนเองและของผู้อื่น และก็ต้องเคารพในตัวของสถาบันด้วย และเรื่องที่สองคือเรื่องความปลอดภัย คือเมื่อเขาเลือกที่จะแต่งชุดนักศึกษาหญิงก็ต้องเคารพในระเบียบของมหาวิทยาลัยด้วยครับ”

819479-topic-1414329384-2p

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเอง ไม่ได้มีกำหนดออกมาเป็นมาตรการระบุไว้ชัดเจนว่า อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลุ่มนักศึกษาเพศที่ 3 หรือสาวประเภทสอง สามารถแต่งกายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย เพราะว่าก็แล้วแต่ว่าทางอาจารย์บางท่านก็จะเคร่งครัดหน่อย แต่ในส่วนการใช้ชีวิตตามปกติ บางกลุ่มเขาก็แต่ง และในบางวิชา อาจารย์บางท่านก็จะไม่ซีเรียสอะไรมาก อย่างถ้าคณะอักษรศาสตร์ สามารถใส่ชุดไปรเวทเข้าเรียนได้ รวมถึงนักศึกษาสาวประเภทสอง ก็สามารถใส่ชุดนักศึกษาหญิงได้เลย”

819479-topic-1414329384-3p

“แต่อย่างเช่นบางคณะที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ ก็ไม่สามารถใส่ได้ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิชาชีพ อาชีพของเขาไม่ได้เลย มันโดนจำกัดหมดทุกอย่างด้วยคำว่า วิชาชีพ และคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ก็จะมีการตักเตือนอยู่แล้ว ส่วนในวิชาชีพอื่นๆ ตัวที่ไปเรียนด้วย การที่จะต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ มันเลยบังคับให้เราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เราต้องกลับมาอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือทำไม่ได้ บางอย่างมันต้องยอมรับด้วยกติกาหรือข้อตกลงของสังคม บางอย่างมันก็อาจจะโดนลดหย่อนด้วยกติกาข้อตกลงที่ถูกดัดแปลงไปแต่ละยุคแต่ละสมัย”

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ทางมหาวิทยาลัยขอเราเป็นไปตามระเบียบค่ะ คือถ้าอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยก็ต้องแต่งไปตามระเบียบ แต่ถ้าคุณออกนอกมหาวิทยาลัยคุณจะแต่งยังไงก็ได้ ต้องแต่งตามเพศสภาพ ตามคำนำหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น คือไม่ได้มีเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยมีหลักการแน่นอน เค้าก็ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าผู้ชายต้องใส่ยังไง ผู้หญิงต้องใส่ยังไง ก็มีคนใส่บ้างเหมือนกันค่ะ แต่ถ้าเราเจอก็จะชี้แจงตักเตือน”

819479-topic-1414329384-4p

“เราคิดว่าเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ ถ้ากฎหมายประเทศมีการเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ ให้ผู้ชายเป็นนางสาว- เป็นนาง ได้ เราก็จะเปลี่ยนตามกฎหมายของประเทศค่ะ เราไม่ขัดแย้งนะคะ คือนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี้ ก็ต้องยอมรับและทราบกฎระเบียบการแต่งกายของทางมหาวิทยาลัยดี เพราะเราต้องรู้อยู่แล้วว่าระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นยังไง จริงๆ ทางเรามองว่ามันก็ลำบาก เพราะเราไม่ได้มีระเบียบรองรับตรงนั้นเลย เราก็ต้องทำไปตามกฎเกณฑ์ กติกาของมหาวิทยาลัยที่มีแต่เดิมมาค่ะ”

 

ยังไงก็ถือเป็นสิทธิ์ของนักศึกษาด้วยล่ะเนอะ แต่ยังไงก็ใส่เครื่องแบบกันให้ถูกระเบียบนักศึกษาอย่าให้เสียชื่อเสียงมหาลัยก็ถือว่าเป็นใช้ได้แล้วล่ะค่ะ

 

แปลและเรียบเรียงโดย Tanyong21

ที่มา postjung